ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αθανάσιος Τ. Μιχαηλίδης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ :
Η Ελλάδα σήμερα έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε από μια καθετοποιημένη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ αυτό θα δώσει δουλειά στους συνέλληνες και ανάπτυξη στην εθνική οικονομία.
Η περιφέρεια μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες, να αναζητηθούν τρόποι οργάνωσης, και χρηματοδότησης δημιουργίας τοπικών συνεταιριστικών αλλά και ατομικών επιχειρήσεων παραγωγής, μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων πανω στον πρωτογενή τομέα σε κάθε χωριό.
Να ανευρεθεί έτσι δουλειά στους αγρότες και να σταματήσει η φυγή των νέων στα αστικά κέντρα και στο εξωτερικό.
FINANCIAL TIMES ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ.
Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ενώπιον μιας ευκαιρίας να επεκταθεί στην αλυσίδα αξίας και διανομής του πλούτου που παράγει σύμφωνα με άρθρο των Financial Times.
Το νέο μοντέλο παραγωγής μεταμορφώνει τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε μικρές βιομηχανίες τροφίμων, ενισχύοντας τη θέση του παραγωγού στην διατροφική αλυσίδα.
Οι αγρότες καλούνται πλέον να επενδύσουν και να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο µε τον οποίο θα επεξεργάζονται, θα τυποποιούν για να επιβληθούν στην αλυσίδα διανοµής των προϊόντων τους.
Αν τώρα τα µεγέθη των εκµεταλλεύσεων δεν επιτρέπουν µεµονωµένα την επίτευξη µέρους ή του συνόλου των νέων στόχων, τότε ο συνεργατισµός και το συνεταιρίζεσθαι αποτελεί µονόδροµο.
ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ :
1. Η ΧΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΔΑΣΩΘΕΙ με την βοήθεια drowns (χαμηλό κόστος) κυρίως με εδώδιμα και μελισσοκομικά είδη που θα δώσουν τροφή στην κτηνοτροφία στην μελισσοκομία αλλά και στην άγρια πανίδα η παραπάνω δράση θα μειώσει το κόστος εκτροφής κάνοντας ανταγωνιστικά τα προϊόντα.
2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ :
Τα ζώα μπορούν να βόσκουν με έναν ηλεκτρικό βοσκό. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα ιδιωτικό λιβάδι ή δημόσιο είναι περιφραγμένο με καλώδιο, στο οποίο παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης. Τα ζώα σε μια τέτοια περιοχή βόσκουν μόνα τους, δηλαδή χωρίς επιτήρηση από τον κτηνοτρόφο.
Στην Ιταλία από την δεκαετία του 70 δημιούργησαν τέτοιες εκτάσεις, τις εμπλούτισαν με κτηνοτροφικά φυτά, ανόρυξαν γεωτρήσεις με αυτόματο πότισμα, έτσι τα ζώα κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς επιτήρηση και έχουν τροφή σχεδόν σε όλη την διάρκεια του έτους.
Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει ΤΕΡΑΣΤΙΑ ανάπτυξη της κτηνοτροφίας μειώνοντας σημαντικά το κόστος εκτροφής και θα διευκολυνθεί η ζωή των κτηνοτρόφων μας.
Τα παραπάνω κατά την γνώμη μου μπορούν να υλοποιηθούν κυρίως σε ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ αν συναινέσει το ΥΠΑΑΤ μέσω των δασαρχείων να τις παραχωρήσει αλλά γιατί όχι και να τις επιδοτήσει.
Scroll to Top